Ελληνογερμανικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

Α. Εμπορικές ανταλλαγές το 2019

• Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας-Γερμανίας

– Εξαγωγές Γερμανίας προς την Ελλάδα 6.164 εκατ. ευρώ

– Εξαγωγές Ελλάδας προς τη Γερμανία 2.294 εκατ. ευρώ

• Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας-Βαυαρίας

– Εξαγωγές Βαυαρίας προς την Ελλάδα 620,2 εκατ. ευρώ

– Εξαγωγές Ελλάδας προς τη Βαυαρία 487,2 εκατ. ευρώ

Τα βασικότερα προϊόντα που εισήγαγε η Βαυαρία από την Ελλάδα το 2019 είναι τα εξής:

Προϊόν – Ποσό σε εκατ. ευρώ

Προϊόντα αλουμινίου – 82.8

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός – 61.6

Φρούτα και ξηροί καρποί – 51.9

Γαλακτοκομικά προϊόντα – 43.2

Φαρμακευτικά προϊόντα – 41.7

Λαχανικά – 21.9

Επεξεργασμένα φρούτα

& λαχανικά – 18.5

Προϊόντα εκτύπωσης – 18

Πλαστικά προϊόντα – 14.1

Ενδύματα – 13.1

Χαλυβουργικά προϊόντα – 12.2

Ελαιόλαδο – 10.4

Τα κυριότερα εισαγόμενα από τη Βαυαρία, κατά το 2019, προϊόντα αφορούν:

Προϊόν – Ποσό σε εκατ. ευρώ

Αυτοκίνητα – 140.2

Μηχανολογικός εξοπλισμός – 94.9

Γαλακτοκομικά προϊόντα – 72.3

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός – 41.5

Πλαστικά προϊόντα – 31.5

Οπτικά προϊόντα &

φωτογραφικός εξοπλισμός – 26

Προϊόντα κρέατος – 22.6

Β. Επενδύσεις

Η Γερμανία κατατάσσεται στην πρώτη θέση ως χώρα προέλευσης άμεσων ξένων επενδύσεων προς την Ελλάδα με μερίδιο 23% επί του συνολικού αποθεματικού επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (AHK) τη χρονική περίοδο 2007-2018 οι καθαρές άμεσες γερμανικές επενδύσεις ανήλθαν σε 6,33 δις ευρώ.

Το 2018 δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα 162 επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων, με 29.000 περίπου εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών 8,67 δις ευρώ.

Μεταξύ των σημαντικότερων γερμανικών εταιρειών που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα συγκαταλέγονται οι Deutsche Telekom, Fraport AG, Siemens, Allianz. Lidl, Kraft Foods, Bayer, SAP, Knauf, Böhringer-Ingelheim, Bosch-Siemens, Miele, Beiersdorf, Henkel, Osram, Schenker, Nokia-Siemens-Networks.

Γ. Τουρισμός

Η Γερμανία κατέχει σταθερά την πρώτη θέση ως χώρα προέλευσης ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, με μερίδιο 11,8% του εισερχόμενου τουρισμού, ακολουθούμενη από Ην. Βασίλειο (10,3%), Ιταλία (4,6%) και Γαλλία (4,5%).

Το 2019 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 4.026.300 γερμανοί τουρίστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά 42,6 εκατ. διανυκτερεύσεις (9,7 ανά άτομο – 18,8% επί του συνόλου των ταξιδιωτών). Τα έσοδα από γερμανούς επισκέπτες ανήλθαν σε 2,96 δις ευρώ.

Η Ελλάδα, με μερίδιο 4,1% της γερμανικής αγοράς, κατέχει την πέμπτη θέση ως χώρα επιλογής των γερμανών τουριστών, μετά από την Ισπανία (12,7%), την Ιταλία (8,7%), την Τουρκία (6,3%) και την Αυστρία (4,7%).

Δ. Ομογένεια

Η ελληνική ομογένεια στη Γερμανία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αμοιβαίως επωφελών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής αλλοδαπού πληθυσμού της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, στη Γερμανία ζουν και εργάζονται 363.000 έλληνες ομογενείς, εκ των οποίων οι 76.000 στη Βαυαρία.

Ο αριθμός των ελλήνων σπουδαστών στη Γερμανία ανήλθε το περασμένο έτος σε 7.600.

Την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα την περίοδο της οξυμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ένας μεγάλος αριθμός νέων κυρίως επιστημόνων και επαγγελματιών μετανάστευσε στη Γερμανία με στόχο την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών απασχόλησης.

Ένα μεγάλο μέρος των ελλήνων ομογενών απασχολείται στον ευρύτερο τομέα της εστίασης, ενώ ένα αυξανόμενο ποσοστό επιστημόνων και ερευνητών εργάζεται σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *