Ο τουριστικός κλάδος της Βαυαρίας – αρνητικές επιπτώσεις από τα μέτρα ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Ο τουριστικός κλάδος της Βαυαρίας – αρνητικές επιπτώσεις από τα μέτρα ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τον περιορισμό της πανδημίας

Το 2019 αποτέλεσε τη δέκατη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ για τον τουριστικό κλάδο της Βαυαρίας, ο οποίος συνεισφέρει το 20% της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας από τη τουριστική βιομηχανία στη γερμανική οικονομία. Σύμφωνα με μελέτη του γερμανικού Συνδέσμου τουριστικών επιχειρήσεων (Deutscher Reiseverband) η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τουριστικού κλάδου στη Γερμανία υπολογίζεται σε 105 δις ευρώ, με το συνολικό πολλαπλασιαστικό όφελος στην οικονομία να υπερβαίνει τα 213,5 δις ευρώ. Στην τουριστική βιομηχανία της Βαυαρίας δραστηριοποιούνται 43.800 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχόλησαν 475.000 εργαζόμενους, ενώ πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών ύψους 19 δις ευρώ.

Σημειώνεται, ότι 40 εκατ. Γερμανοί και ξένοι τουρίστες (αύξηση 2,3% σε σχέση με 2018) επισκέφτηκαν τη Βαυαρία, σχεδόν το 21% σε σύνολο 191 εκατ. επισκεπτών (με τουλάχιστον μια διανυκτέρευση) στη Γερμανία. Τη Βαυαρία ακολουθούν με διψήφια ποσοστά η Βάδη Βυρτεμβέργη (11,5%) και η Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία (10,9%). Η μέση διαμονή στη Βαυαρία ανήλθε σε 2,4 ημέρες, εκ της οποίας το 61% αφορά στην καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, ενώ η ετήσια τουριστική δαπάνη κυμαίνεται στα 34 δις ευρώ.

Οι διεθνείς αφίξεις, οι οποίες ανέρχονται στο 25% των συνολικών αφίξεων, δηλαδή σε 10 εκατ. επισκέπτες, καταγράφουν σημαντική άνοδο 35% σε σχέση με 2010. Πρώτοι στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση Βαυαρίας είναι οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ (9,7%) και την Αυστρία (9,7%), ενώ ακολουθούν η Ολλανδία (9,1%), η Ελβετία (7,6%) η Ιταλία (6,7%), το Η.Β (5,4%), η Κίνα (5,0%), η Γαλλία (3,5%) και τα Η.Α.Ε. (2,5%). Το ποσοστό των αφίξεων από Ελλάδα εκτιμάται κάτω του 2%.

Εν αντιθέσει με το 2019, τα ληφθέντα μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας στη Γερμανία από τον Μάρτιο τ.έ. θα έχουν ως συνέπεια για το 2020, σύμφωνα με τον γερμανικό Σύνδεσμο τουριστικών επιχειρήσεων, μια κάθετη πτώση του κύκλου εργασιών των μελών του, άνω των 28 δις ευρώ (μείωση περίπου 80%), ενώ διακυβεύονται και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η επικείμενη απαγόρευση των τουριστικών διανυκτερεύσεων στο πλαίσιο των επιπρόσθετων μέτρων μερικού lockdown διάρκειας ενός μηνός, αρχής γενομένης από 2 Νοεμβρίου θα επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου και θα οδηγήσει σε μεγάλο κύμα πτωχεύσεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομοσπονδιακού γερμανικού Συνδέσμου γαστρονομίας και ξενοδόχων (DEHOGA), κ. Zöllick, τα νέα σκληρά μέτρα είναι δυσανάλογα του μεριδίου ευθύνης των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου στην εξάπλωση της πανδημίας, ενώ δεν λήφθηκαν υπόψη οι επενδύσεις και τα μέτρα που έχουν ήδη υλοποιήσει οι επιχειρήσεις για την προστασία της υγείας των πελάτων τους.