Δημόσιες συμβάσεις, κρατικές προμήθειες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Δημόσιες συμβάσεις, κρατικές προμήθειες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Γεωργίας κ. Η. Aiwanger η βαυαρική κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να καταστήσει ευχερέστερη τη συμμετοχή startups επιχειρήσεων σε κρατικές προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις κρατικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων και υπηρεσιών.

Με το ισχύον καθεστώς κρατικών προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων οι επιχειρήσεις, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μειοδοτικό διαγωνισμό ή σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών, οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία αφορούν στη διάρκεια ζωής της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών ετών, τον αριθμό υπαλλήλων και τη φερεγγυότητα της εταιρείας.

Ο σύνδεσμος εταιρειών ITC Bitkom, ο οποίος διαθέτει 1800 μέλη, έχει ζητήσει την αναπροσαρμογή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κατά τρόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση και συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων.

`Οι προτάσεις του εν λόγω συνδέσμου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία κρατικών φορέων και επιχειρήσεων για προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, πρόβλεψη ρήτρας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεκτίμηση παράπλευρων προσφορών και λειτουργικότητας των προτεινόμενων λύσεων, καθιέρωση πιστοποιητικού ποιότητας, σεμινάρια για αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων και κρατικές προμήθειες που θα απευθύνονται σε startups επιχειρήσεις και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων, στα πρότυπα αντίστοιχης πλατφόρμας που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Gründerland Bayern του υπουργείου Οικονομίας, που στοχεύει στη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, η βαυαρική κυβέρνηση επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των διευθύνσεων προμηθειών όλων των κρατικών φορέων και υπηρεσιών ως προς την ανάγκη αξιοποίησης και διευκόλυνσης της πρόσβασης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς.

Ένα πρώτο βήμα έγινε με τη συνάντηση εκπροσώπων πολλών δημοσίων φορέων και υπηρεσιών με νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να καταγραφούν εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση τους σε κρατικές προμήθειες και να εξεταστούν τρόποι βελτίωσης της συμμετοχής τους σε αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *