Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας – Βαυαρίας κατά το Α΄ εξάμηνο 2020

Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας – Βαυαρίας κατά το Α΄ εξάμηνο 2020

Θεαματική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βαυαρία κατά το α΄ εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Αρχής του κρατιδίου της Βαυαρίας. Ειδικότερα οι εξαγωγές προϊόντων από Ελλάδα προς το κρατίδιο της Βαυαρίας αυξήθηκαν κατά 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 και έφθασαν από 234,2 εκατ. ευρώ σε 261,6 εκατ. ευρώ.

Η ανωτέρω αύξηση είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σημειώθηκε μεγάλη μείωση κατά -12,8% στις συνολικές εισαγωγές της Βαυαρίας (από 96,2 δις ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 σε 83,9 δις ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020), η οποία και οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

Ειδικότερα, μεγάλη μείωση παρατηρείται στις εισαγωγές της Βαυαρίας από ευρωπαϊκές χώρες, όπως ενδεικτικά από Νορβηγία -34%, Αυστρία -27%, Πορτογαλία -22,4% και Γαλλία -21%, ενώ σχετική μικρότερη καταγράφεται από Η.Β. -14,2%, Ιταλία -11,6% και Ολλανδία -10,1%.

Επιπρόσθετα, εντυπωσιακή βελτίωση παρατηρείται στο εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Βαυαρίας κατά το α΄ εξάμηνο 2020. Πράγματι, η ανωτέρω αύξηση των ελληνικών εισαγωγών προς Βαυαρία σε συνδυασμό με την μείωση των βαυαρικών εξαγωγών προς Ελλάδα κατά -10,3% είχαν ως συνέπεια να μειωθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά -69,22%, αφού συρρικνώθηκε από 87,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2019 σε μόλις 26,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του τρέχοντος έτους.

Ακολούθως, παραθέτουμε αναλυτικότερα στοιχεία ως προς τις εμπορικές συναλλαγές Βαυαρίας – Ελλάδας:

Διμερές εμπόριο

Ο συνολικός όγκος των εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδας – Βαυαρίας ανήλθε το α΄ εξάμηνο του 2020 σε 550,1 εκατ. ευρώ, έναντι 555,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019. Το α΄ εξάμηνο του 2020 οι εξαγωγές μας προς τη Βαυαρία ανήλθαν σε 261,6 εκατ. ευρώ έναντι 234,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 11,6%.

Η Βαυαρία κατέχει μερίδιο 24% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέχουν, αντίστοιχα, η Βάδη- Βυρτεμβέργη και η Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία. Επισημαίνεται ότι αθροιστικά τα δυο ομοσπονδιακά κρατίδια αρμοδιότητας του Γραφείου μας αντιπροσωπεύουν το 39% περίπου των συνολικών εισαγωγών της Γερμανίας από τη χώρα μας.

Πίνακας 1

Οι ελληνικές εισαγωγές από τη Βαυαρία ανήλθαν το α΄ εξάμηνο του 2020 σε 288,5 εκατ. ευρώ, έναντι 321,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά -10,3%. Το 9,9% των συνολικών μας εισαγωγών από τη Γερμανία προήλθε από τη Βαυαρία, η οποία και καταλαμβάνει την τρίτη θέση μετά από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία.

Σημαντικότερα προϊόντα

Τα βασικότερα προϊόντα που εισήγαγε η Βαυαρία από την Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2020 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών μας οφείλεται κυρίως σε προϊόντα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, φρούτα/ξηροί καρποί, προϊόντα εκτύπωσης καθώς και στο ελαιόλαδο, ενώ τα προϊόντα αλουμινίου καταγράφουν μείωση κατά -11,5%. Τα 5 βασικότερα σε αξία προϊόντα αντιστοιχούν στο 60% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Βαυαρία.

Πίνακας 2

Ως προς τα βασικότερα προϊόντα που εξήγαγε η Βαυαρία στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2020, σημαντική αύξηση καταγράφεται στα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ μείωση παρατηρείται στα αυτοκίνητα και στον μηχανολογικό/ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Πίνακας 3

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο τετραψήφιων δασμολογικών κωδικών, τα κυριότερα εξαγόμενα προς τη Βαυαρία προϊόντα μας, κατά το α΄ εξάμηνο 2020, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 4


Όπως προκύπτει από τα προσωρινά αυτά στατιστικά δεδομένα, η αύξηση των ελληνικών εισαγωγών προς τη Βαυαρία οφείλεται πρωτίστως στα φρέσκα φρούτα και τα τυροκομικά προϊόντα κατά δεύτερο λόγο στα φάρμακα και στα καλώδια/μονωμένα σύρματα.

Όσον αφορά, στις βαυαρικές εξαγωγές προς τη χώρα μας, σε επίπεδο τετραψήφιων δασμολογικών κωδικών, τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα κατά το α΄ εξάμηνο 2020, αφορούν αυτοκίνητα και τυροκομικά προϊόντα.

Πίνακας 5

Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βαυαρίας αποτελεί έναν σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, σημειώνεται δε, ότι μαζί με τη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία απορροφούν 58% σχεδόν των εξαγωγών μας προς τη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν το 40% περίπου των ελληνικών εισαγωγών από τη Γερμανία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *