Η φαρμακοβιομηχανία στη Βαυαρία

Η φαρμακοβιομηχανία στη Βαυαρία

Η βαυαρική φαρμακοβιομηχανία διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την τεχνολογική υπεροχή, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και τη διασφάλιση της οικονομικής ευημερίας της Βαυαρίας. Σε αυτόν συμβάλουν μεταξύ άλλων η ανάπτυξη νέων προϊόντων με χρήση τεχνολογιών αιχμής, η υψηλή ερευνητική δραστηριότητα, η στενή διασύνδεση βιομηχανικής παραγωγής και επιστημονικής έρευνας και η νεοφυής καινοτόμος επιχειρηματικότητα.

Στη Βαυαρία δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής φαρμάκων 40 επιχειρήσεις (άνω των 20 εργαζόμενων), περίπου το 11% σε σύνολο επιχειρήσεων ανωτέρω κλάδου στη Γερμανία. Οι εταιρείες αυτές απασχολούν συνολικά 8.110 εργαζόμενους (119.500 στο σύνολο της Γερμανίας), εκ των οποίων οι περισσότεροι, σχεδόν το 65%, απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις -άνω των 250 εργαζόμενων- καθώς και εντός της διοικητικής περιφέρειας Άνω Βαυαρίας.

Οι βαυαρικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 2019 πωλήσεις ύψους € 2,1 δις (αντιστοιχεί στο 4,1% συνόλου Γερμανίας: € 50,8 δις). Οι βαυαρικές εξαγωγές ανέρχονται σε 47,6% επί ανωτέρω πωλήσεων, έναντι δείκτη εξαγωγών 64,9% επί του κύκλου εργασιών της γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας. Το συγκριτικά χαμηλότερο ποσοστό εξαγωγών της Βαυαρίας καθιστά τη βαυαρική φαρμακοβιομηχανία πιο ευάλωτη έναντι κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ως στόχο την περικοπή της φαρμακευτικής δαπάνης και επηρεάζουν αρνητικά την εσωτερική ζήτηση.

Γράφημα: Εξέλιξη πωλήσεων και δομή φαρμακοβιομηχανίας στη Βαυαρία

Σύμφωνα με έρευνα του γερμανικού Συνδέσμου ερευνητικών φαρμακοβιομηχανιών (Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.), οι προοπτικές του ευρύτερου τομέα της υγείας καθώς και της γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας, ως βασικός πυλώνας αυτού, παραμένουν θετικές. Παράγοντες όπως η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, οι δημογραφικές αλλαγές (31% άνω των 60 ετών το 2060 έναντι 22% το 2018), η αυξανόμενη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο και τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα στην ιατρική επιστήμη εκτιμάται ότι θα συμβάλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *