Ειδήσεις

Ενδυνάμωση των δικαιωμάτων για τους Έλληνες της Γερμανίας: Ο Γ.Γραμματέας Δρ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας και ο Νέος Νόμος για την Εκλογική Συμμετοχή των Αποδήμων

Ο  Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών δρ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας από την αρχή

Πρόσκληση συμμετοχής στο Δίκτυο

Επικεντρώνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων